تبلیغات
غم نوشته M ♥ H

غم نوشته M ♥ H

نوجوونیم برای تو.. به شرطی که جوونیمون رو با هم بسازیم... :(((

صفحه اصلی | غم نوشته ها | ارسال پیام

نوجوان

نوجوونیم برا تو..
به شرطی که جوونیمون رو
با هم بســازیم

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: فازبالانوجوانجوانیبرای تواس ام اسگذشتن
♥ 1394/04/2 ساعت 20:07 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

غم

اونقدر کشیدم.. که معتادش شدم...
بدون غم زندگی برام سخته..
 

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اس ام اسغمگریه آورداغونافسردهدل شکستهسوزناک
♥ 1394/03/30 ساعت 12:04 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

رفیق

اونقدر قوی نیستم که دوستام رو زیر رادیکال ببرم..
ولی بامرام هام رو تا جایی که بتونم به توان میرسونم...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: رفیقمرامدوستخیانتحمایتتوانتنها
♥ 1394/03/30 ساعت 12:01 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

سیگار

شدم مثل سیــگار..
هر کی رو آروم میکنــم..
زیر پاش لـِــه ام میکنــه...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسفازبالاسنگینسیگارآرومرفاقت
♥ 1394/03/30 ساعت 11:53 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

با مرام

سلامتی با مرام هام! که دوستیشون رو با صداقت ثابت کردن و ...
خوشی رفیقام که دشمنیشون رو با رفاقت...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: مرامدوستیدشمنرفاقتصداقتسلامتیاس ام اس
♥ 1394/03/29 ساعت 16:45 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

زندگی آپدیت

زندگیم Update شده..
غم هام Hidden... خنده هام Spam...
دوستام Junk... نوشته هام Like only...
حرفام Read only... مغزم hang...
درد هـــــام Online...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: انلایندردآپدیتغمزندگیاس ام اسMamadPC
♥ 1394/03/29 ساعت 16:34 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

زندان

هه..میگن... شهر ما خانه ماست..
میگم.. خانه ما، زندان ماست..
سلامتی همه زندانی های خانگی..

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسزندانخانهخانگیشهرسلامتیMamadPC
♥ 1394/03/29 ساعت 16:25 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

خیانت

تــو و خیانــَــت...
              مــن و خیالــَـــــت...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسفازسنگینغمگینخیالخیانتMamadPC
♥ 1394/03/25 ساعت 12:48 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

سلامتی زمین..

سلامتی زمین..
که دور کــَـسه دیگه میگرده.. ولی هرچی توفان فضایی بود باره ما کـــرد...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسسلامتیزمینتوفانسنگینمشکلاتMamadPC
♥ 1394/03/22 ساعت 14:04 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

خسته

میگن...
این روزا همه شادن.. تو چرا غمگینی؟؟!!
چون خستم... میفهمید؟؟ خسته...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسشادهمهعیدخستهزندگیMamadPC
♥ 1394/03/21 ساعت 18:23 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

مجازی

قبلانا.. میگفتن سلامتی دوست مجازی که دوست های واقعی به پاشون نمیرسن..
اما کسی نبود بگه...
دوست های مجازی همون آدمای دنیای واقعــــــــی هســــــن...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسمجازیدوستدنیارفیقاینترنتخیانت
♥ 1394/03/21 ساعت 17:25 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

شکست

خیلیا میگن.. شکست عشقی خوردی..
اما نمیدونن مـــن...
شکست از زندگــــــی خــــوردم...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اسشکستزندگیعشقسکوتغمگینتنهایی
♥ 1394/03/21 ساعت 15:04 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

به سلامتی...

کسایی هستن که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن...
کسایی هم هستن که با قلقلک خودشون رو میخندونن :(( ...
سلامتی هرکس که ناراحتی هاش رو جلوی بقیه نشون نمیده و برای اینکه بهشون روحیه بده، میخنده...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: سلامتیخندهاسقلقلکمرامروحیهغمگین
♥ 1394/03/21 ساعت 12:48 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

افسردگی

نزدیکی به من = خطر افسردگی...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: خطرسنگینفازافسردگیاسخستهغمگین
♥ 1394/03/21 ساعت 11:56 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

تنها

تنها بمـــــــــون.. تا تنهات نکـــــــردن

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: تنهااسبی کسگوشه گیرتنهاترینجملهفاز بالا
♥ 1394/03/21 ساعت 11:21 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

عید ...

هر سال با خنده شروع کردیم.. از همون خورد به گریه...
امسال میخوام با گریه شروع کنم..
فعلا.. میرم گریــــه های شب عیدم رو جمع کنم..

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اس ام اسعیدغمگینگریهدردسال جدیدآخر
♥ 1394/03/21 ساعت 11:12 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)

چهارشنبه سوری


هرکس برای چهار شنبه سوری آتیش نداشت..
قالب من همیشه در حال سوختنه...
اگه سوختن قلب من دل کسی رو شاد میکنه به من بگه...
قلبــــــم در خدمتـــــــه...

.: MamadPC ♥ H :.

برچسب‌ها: اس ام اسچهارشنبه سوریبی کسیعیدغمگریهآتش
♥ 1394/03/21 ساعت 11:08 توسط MamadPC ڪآمنتـــ...(♥)